کی رئیسه؟

#برگرفتهازاتاق_درمان

خانم:
این آقا دائم منو به رفتن تهدید میکنه.
کار ما برعکس شده، همیشه تو فیلما میبینیم خانم چمدون به دست میره خونه باباش، توو خونه ما این آقا انگار چمدون به دسته!

آقا:
خانم دکتر شما بگید؟ توی زندگی اقتدار باید دست مرد باشه یا زن؟!

درمانگر:
اقتدار یا قدرت نمایی؟
حواستون باشه، بحث این دوتا با هم فرق میکنه.
اقتدار یه رفتار بالغانه ست و ویژگی بزرگسال سالمه اما توو قدرت نمایی بحث کودک درون توئه که رنجور و سرخوردست!

خانم:
آفرین … به نکته خوبی اشاره کردید.
خونه ما جنگ قدرته!
انگار داریم دنبال رئیس می گردیم. میخوایم ببینیم رئیس واقعی کیه؟!
Who is the boss???

درمانگر:
حواستون باشه توو زندگی وارد بازی قدرت نشید
چون بازی خطرناکیه و به شدت به دوتاتون آسیب میزنه!

آقا:
یکی نیست به این خانم بگه این توئی که همش تحکم میکنی …
همش دستور پشت دستور
خانم رئیس شمایی خانووووم!

درمانگر:
ببینید عزیزان
شما هر دو کنترل گرید و با قدرت نمایی
سعی می کنید کنترل رابطه رو بدستتون بگیرید.
اما یه سوال از دوتاتون میپرسم
عمیقاً بهش فکر کنید:
با این قدرت نمایی دارید کدوم زخمتون رو
که ریشه در گذشتتون داره، می پوشونید؟
کدوم زندگیِ نکردتون رو به هر قیمتی میخواید زندگی کنید؟
زندگی این روزاتون، جبران کدوم روزا از گذشتتونه؟!