کسی نباید جامو بگیره!

کسی نباید جامو بگیره!

#برگرفتهازاتاق_درمان

وقتی وارد رابطه باهاش شدم، کم کم روابطم رو با دوستام و همکارام قطع کردم. چون فکر میکردم اگه با اونا وقتم رو پر کنم، طرف مقابلم تنها میمونه و ممکنه یه نفر رو جایگزینم کنه!
من همیشه از فاصله می ترسم …
توو رابطه های عاطفی قبلیم هم اینطوری بودم،
انقدر رابطه رو کنترل میکردم تا صمیمیت بینمون کم نشه …
تا مبادا فاصله بینمون زیاد شه!

تفسیر درمانگر:
ما شاهد دو عامل مخرب در رابطه عاطفی هستیم.
“کنترلگری” و “انحصارطلبی”
که این دو از احساس ناامنی مراجع در روابط عاطفی ناشی می شود.
این دو عامل باعث می شود که فرد دچار وابستگی بیش از اندازه شود به طوری که زندگی او تک بعدی جلو می رود. یعنی همه ابعاد زندگیش در رابطه عاطفی با طرف مقابل خلاصه می شود.
و صد البته سنگینی این بار بر دوش فرد مقابل، او را فراری کرده و فاصله می گیرد. چون نیاز به آزادی و حریم شخصیش در رابطه به خطر می افتد.
و بعد مراجع از این فاصله احساس ناامنی بیشتری کرده و این چرخه ادامه پیدا می کند.