از ما بپرسید


  سوالات عمومی

  تفاوت بین روانشناس و روان پزشک چیست؟

  روان پزشک، پزشکی است که در حوزه سلامت روان فعالیت می کند و برای درمان بیماران دارو تجویز می کند اما روانشناس نمی تواند دارو تجویز کند بلکه از طریق تکنیک های روان شناختی به درمان بیماری ها و مشکلات روانی می پردازد.

  طرحواره درمانگر چه تفاوتی با روانشناس دارد؟

  طرحواره درمانگر فردی است که بعد از فارغ التحصیل شدن در رشته روانشناسی یا مشاوره، رویکرد طرحواره درمانی را برای درمان بیماری ها و مشکلات روانی انتخاب کرده است.

  یک دوره طرحواره درمانی چند جلسه طول می کشد؟

  درمان طرحواره ها بستگی به عوامل زیادی از جمله شدت آن طرحواره، وجود طرحواده های دیگر و … بستگی دارد. بنابراین نمی توان تعداد جلسات طرحواره درمانی را تخمین زد.

  آیا با رویکرد طرحواره درمانی هم می شود زوج درمانی کرد؟

  بله بسیاری از طرحواره درمانگران در حوزه زوج درمانی فعالیت می کنند.

  آیا افسردگی با طرحواره درمانی درمان می شود؟

  بله یکی از درمان های اثرگذار در افسردگی درمان طرحواره های فرد است. افسردگی نشان دهنده این است که یک طرحواره ناسالم در درون فرد به شدت زیادی فعال شده است.

  آیا اختلال های شخصیتی با طرحواره درمانی درمان می شوند؟

  بله اختلال های شخصیتی با رویکرد طرحواره درمانی قابل درمان هستند

  اگر زوجی به قصد مشاوره پیش از ازدواج به شما مراجعه کنند، امکان دارد که به آنها بگویید شما برای ازدواج مناسب هم نیستید؟

  روانشناسان و مشاوران که در حیطه مشاوره قبل از ازدواج فعالیت می کنند، معمولاً تلاششان این است که نگرش زوجین را نسبت به رابطه شان روشن تر کنند. درست شبیه کسی که فانوس به دست گرفته و مسیر پیش رو را روشن می کند. تصمیم نهایی با خود زوجین است.

  آیا افسردگی فقط با دارودرمانی درمان می شود؟

  برای درمان افسردگی گاهی فقط روان درمانی نیاز است. گاهی روان درمانی به همراه دارو درمانی نیاز است. اما برای درمان افسردگی دارودرمانی به تنهایی کفایت نمی کند.

  آیا طرحواره درمانی مناسب کودکان هم هست؟

  بله بسیاری از طرحواره درمانگران در حوزه کودک فعالیت می کنند.

  از کجا بدانیم یک طرحواره درمانگر در درمان طرحواره ها موفق است؟

  طرحواره درمانگر موفق ابتدا درمان با رویکرد طرحواره درمانی گرفته و سپس تحت نظارت سوپروایزر کار درمان طرحواره ها را انجام می دهد.

  برای کنترل خشم چند جلسه درمان نیاز هست؟

  بستگی به عوامل زیادی دارد و قابل تخمین نیست.

  آیا هر فردی که به روانشناس مراجعه می کند و درمانش چند جلسه طول می کشد، یعنی بیمار روانی است؟

  خیر لزوماً این طور نیست. گاهی افراد برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری های روانی به روانشناس مراجعه می کنند.