دعوا درست نکن!

دعوا درست نکن!

#برگرفتهازاتاق_درمان

مراجع:
بزرگترین عیب من اینه که گاهی بصورت پرخاشگر و عصبی رفتار می کنم.
مثلاً دیروز ۴ ساعت و نیم مطب دکتر نشستم تا نوبتم بشه. وقتی اعتراض کردم، بقیه هم پشت سر من اعتراض کردن اما خب … من باعث شدم اونجا بحث و جدل پیش بیاد. بعدش خیلی خودم سرزنش کردم.

درمانگر:
تو از حق خودت دفاع کردی.

مراجع:
آخه من هر بار اومدم از حق خودم دفاع کنم دعوا درست شده.
بابام همیشه می گفت:
دعوا درست نکن، حتی شده معذرت خواهی کن اما یه کاری کن دعوا بخوابه!
من اصلاً صبور نیستم … خانم دکتر چیکار کنم صبر و تحملم بیشتر شه؟!

تفسیر درمانگر:

ما شاهد والد سرزنشگر و کودک محروم از دفاع والدین،
در درون مراجع هستیم.
او همیشه مجبور بوده یا به تنهایی از خودش دفاع کنه یا روی حق و حقوقش سرپوش بذاره تا بحثی پیش نیاد.
هر وقت خواسته دفاع کنه چون احساس تنهایی و ناتوانی کرده، با پرخاشگری دفاع کرده و نتیجه‌اش باعث بالا اومدن صدای والد سرزنشگر شده (دعوا درست نکن).
بنابراین بزرگسال سالم مراجع باید مهارت بیان خواسته ها، نیاز ها و احساسات رو در زمان مناسب، با کلام و لحن مناسب تمرین کنه.