پکیج فایل های صوتی

_
با دریافت پکیج فایل های صوتی در هر زمان و هر مکان که موقعیت گوش دادن به فایل های صوتی را داشته باشید می توانید از نکات آموزشی و درمانی در رابطه با موضوع های مختلف بهره مند شوید.

پکیج طرحواره درمانی

_
پکیج طرحواره درمانی که شامل نسخه الکترونیکی یا فیزیکی کتاب طرحواره مرتبط  و همچنین فایل های صوتی مرتبط می باشد که می توانئد بسیار مفید باشد.